Martin Schibbye - frilansjournalist
 
Nepal
Stäng

Vad sker med de fackliga rättigheterna i Nepal?

Planer finns på en snabb industrialisering av Nepal. Men vad sker med de fackliga rättigheterna i världens yngsta republik? Vilka risker och möjligheter finns nu när feodalismen ska avskaffas och nytt kapital släppas in i landet?

 Vi har intervjuat arbetare, fackföreningar och politiker. Bland dem Bishnu Rimal från Gefont (General Federation of Nepali Trade Unions). Vi har också besökt en textilindustri där vi kan skildra den lokala fackklubbens arbete nu när nya vindar blåser.

Klicka på på kartan för att läsa artiklar från respektive område.